NWT ‘empowert’ mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

In het regionale gezondheids- en vitaliteitscentrum VIE in Kerkrade heeft eind 2022 de naar arts Nico Wolter vernoemde therapie een vliegende start gemaakt. De eerste groepen mensen met een fysieke en/of mentale achterstand tot de arbeidsmarkt hebben inmiddels het innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde programma gevolgd met tot nu toe verbluffende resultaten.

De NWT (Nico Wolter Therapie) maakt het verschil door de op de menselijke maat toegesneden aanpak die deelnemers ‘empowert’ om met hernieuwde kracht, belastbaarheid en motivatie aan de slag te gaan. „Een deel van het team van de NWT bestaat uit mensen met een maatschappelijke voorbeeldfunctie die in hun levenswandel zelf de nodige obstakels hebben moeten overwinnen”, vertelt dr. Nico Wolter. „Mensen die zelf getekend zijn door hun maatschappelijke carrière of die hebben meegemaakt wat veel van onze deelnemers in het huidige arbeidsklimaat beleven. Onze aanpak is holistisch met een geloof in de human touch.”

Multidisciplinair

Wie een dag op bezoek gaat om de Nico Wolter Therapie in de praktijk te aanschouwen kan niet anders dan versteld staan van het enthousiasme dat team en deelnemers uitstralen. In een geest van positiviteit en vooruitgangsgeloof gaan de deelnemers met hun trainers aan de slag. Er zijn zowel fysieke trainingen als ook ergotherapeutische sessies, fysiotherapie en één op één gesprekken met arbeidsdeskundigen. „Je zou het met enige fantasie een op menselijke leest geschoeide wasstraat kunnen noemen”, zegt adviseur Roberto Pennino als we langs de sporthal lopen waar oud-voetbalcoryfee Gène Hanssen (‘Mister Roda’) samen met de gewezen tweevoudig olympisch tienkamper Eugène Martineau met deelnemers werkt aan hun fysieke kracht. „De deelnemers doorlopen een parcours met diverse disciplines. Elke dag zie je ze sterker worden.” Niet iedereen in het huidige NWT-team was meteen overtuigd dat de baanbrekende therapie vruchten zou afwerpen. Zo had met name revalidatiearts Willem Blanken aanvankelijk enige scepsis. „Ik had niet kunnen bevroeden dat deze aanpak zo snel duurzaam resultaat zou kunnen opleveren. De therapie is kort, intensief en multidisciplinair, waarbij de disciplines ook nog eens feilloos op elkaar zijn afgestemd. Het is belangrijk dat we goed in beeld brengen hoe de deelnemers in het leven staan en hoe ze omgaan met de problemen die ze hebben. De inzet van zowel een mental coach als een arbeidsdeskundige is in dit proces onontbeerlijk. Die spirit slaat positief over op de deelnemers van de therapie. Ik had dit niet voor mogelijk gehouden.”